Dofinansowanie

Sfinansowano w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

PayFor sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

PayFor.travel oprogramowanie i aplikacja fintech dla branży turystycznej. Automatyzująca i integrująca międzynarodowe procesy płatności i rozliczenia między uczestnikami rynku turystycznego.

Celem projektu PAYFOR.travel jest stworzenie technologii która ma wesprzeć odbudowę i rozwój branży turystycznej poprzez automatyzacje międzynarodowych płatności i rozliczeń.

Dofinansowanie projektu z UE: 999 914.50 zł

Wartość projektu: 1 180 717.00 zł

pl_PLPL